Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Koszyk

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Informacje o firmie

Firma nasza działa na polskim rynku już ponad 25 lat. Przez ten cały okres czasu dostosowujemy się do wymagań naszych klientów i wzbogacamy naszą ofertę handlową i produkcyjną.

Do transakcji jako sprzedający podchodzimy całkowicie serio, każdą transakcję staramy się przeprowadzać jak najstaranniej. Wszystkie towary, które opisujemy  są zgodne z ich faktycznym stanem.  Jesteśmy zarejestrowaną firmą, będącą płatnikiem VAT.

MAWA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Budowlanych 1

64-100 Leszno

Telefon 65 529-22-82

Komórka 500 402 666

e-mail [email protected]

Wielkopolska

-------------------------------------------------------------------------------------------

NIP: 697-001-26-10, Regon: 410013614, KRS: 0000625022 

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU 

IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Regulamin

1.Postanowienia wstępne

a) Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych w sklepie internetowym produktów przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Zaopatrzeniowe MAWA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ( dawniej PHZ Mawa Sp.J. ) 

   i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez tę Spółkę sprzedaży.

b) Definicje:

  • Sprzedawca - spółka Przedsiębiorstwo Handlowo-Zaopatrzeniowe MAWA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ( dawniej PHZ Mawa Sp.J. ) z siedzibą w Lesznie, ul. Budowlanych 1 ,64-100 Leszno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd REJONOWY POZNAN - NOWE MIASTOi WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS0000625022, posługującą się numerem NIP 697-001-26-10 i Regon: 410013614
  • Klient - osoba, która złożyła zamówienie na produkty oferowane w sklepie internetowym
  • Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.phzmawa.pl
  • Konsument - osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c)Sprzedaż produktów oferowanych w sklepie internetowym  odbywa się poprzez złożenie przez Klienta zamówienia na stronie internetowej www.sklep.phzmawa.pl.

d)Transakcje zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego są sprzedażą na odległość w myśl przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku Prawa konsumenta.

e)Każdy Klient dokonujący zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego

oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego treść. 

f) W celu prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien posiadać:

-    aktywny adres e-mail

-    zaktualizowaną przeglądarek internetową

2.Przedmiotem Sprzedaży

a) Przedmiotem sprzedaży są oferowane w sklepie internetowym towary, których szczegółowy opis znajduje się bezpośrednio na stronie internetowej na której prowadzony jest sklep internetowy. Oferowane towary są nowe i pozbawione wad.


b)W przypadku chwilowej niedostępności towaru informacja ta jest niezwłocznie publikowana przy jego opisie, a Klient jest informowany indywidualnie o możliwym terminie dostawy. 

 c) Ceny wszystkich produktów oferowanych do sprzedaży wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT .

d) ceny oferowanych do sprzedaży produktów nie zawierają kosztów transportu do kupującego; koszt ustalany jest zgodnie z cennikiem dostawy widocznym w formularzu zamówienia,

e) Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

    •       przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy

Alior Bank 73249000050000453069378988

    •       za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

    •       gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie naszej firmy

 f) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w formularzu sprzedaży, jako właściwe do wystawienia faktury VAT i adresu dostawy.

3.Realizacja zamówienia

a) Zamówienie towaru odbywa się poprzez wybranie towaru i dodanie go „do koszyka” w sklepie internetowym oraz kliknięcie pola „Zamawiam” . Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar.

b)Zamówienie, w przypadku wybrania innej formy płatności niż „za pobraniem”, powinno być opłacone przez Klienta w ciągu 10 dni. W przeciwnym wypadku zamówienie wygasa

 c) Złożone zamówienie będzie realizowane (przekazane firmie kurierskiej) przez Sprzedawcę w ciągu 1-5 dni roboczych od dnia dnia zapłaty lub wyboru opcji zapłaty „za pobraniem”

d) do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, rachunek lub fakturę VAT.

 4.Dostawa

a) Dostawy produktów oferowanych w sklepie internetowym są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

b) Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub POCZTEX.

c) Klient może także odebrać zamówiony towar w siedzibie naszej firmy.

d) Termin dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych od momentu nadania przez Sprzedawcę.

 5.Reklamacje

a) W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, Klient może złożyć reklamację. Reklamację można złożyć listownie lub pod adresem e-mail: [email protected], żądając naprawy, wymiany towaru na rzecz wolną od wad lub zwrotu pieniędzy. 

b)W zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać następujące dane:

i) imię, nazwisko, adres Klienta

ii) numer zamówienia

iii) datę zakupu i datę otrzymania towaru

iv) rodzaj stwierdzonej wady, najlepiej udokumentowany fotografiami

v) określenie czego się domaga, a w przypadku żądania zwrotu pieniędzy także numer konta i dane do przelewu

vi) podpis (w przypadku zgłoszenia listownego)

c) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania odesłanego towaru. W przypadku, gdy z woli Sprzedawcy do takiego odesłania nie dojdzie, termin ten jest liczony od dnia złożenia reklamacji.

d) Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji informuje Klienta o jej uznaniu lub odmowie uznania w sposób, w jaki zostało złożone zgłoszenie reklamacyjne.

e) W ciągu 14 dni od uznaniu reklamacji Klient ma obowiązek odesłać wadliwy towar do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zdecyduje inaczej.

f) Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym ponosi Sprzedawca.

6.Odstąpienie od umowy

 a) Klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę sprzedaży produktu w ramach Serwisu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni licząc od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail [email protected]

b) W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z poniższego wzoru:

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

c) Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

d) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy jednak wyłącznie odpowiadające najtańszemu, zwykłemu dostarczeniu oferowanego przez Sprzedawcę. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

e) Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6.Dane osobowe 

 a)    Gromadzenie przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów służy wyłącznie prawidłowemu wykonaniu zawartej transakcji, a także do niezbędnych celów księgowych Sprzedawcy. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy jest dobrowolne.

b)    Administratorem danych osobowych, dokonującym przetwarzania danych osobowych jest Sprzedawca

c)     Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zawartej transakcji.

d)    Sprzedawca zbiera i tym samym może przetwarzać, poniżej wskazane dane osobowe Klienta:

-    imię i nazwisko

-    adres zamieszkania/siedziby

-    adres do wysyłki

-    adres elektroniczny

-    numer telefonu

-    NIP (w przypadku żądania faktury VAT)

-    numer rachunku bankowego (w przypadku żądania zwrotu pieniędzy)

-    innych danych osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zawartej transakcji

e)    Klientowi przysługuje prawo do informacji o gromadzonych danych osobowych oraz do ich poprawy. W celu uzyskania informacji lub zmiany danych osobowych konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą

7. Postanowienia końcowe

a)Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Ponadto, Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.sklep.phzmawa.pl/Regulamin-zakupow wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany.

b)Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany  w ustępie poprzedzającym.

8.Prawo właściwe i spory

a)    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

b)    W przypadku sporów związanych z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego w których stroną, będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 9.Formularze

Witryna stworzona na platformie